Advertentie
Advertentie

Wet detachering gaat te ver

Buitenlandse werknemers die door het moederbedrijf tijdelijk naar België worden gedetacheerd, vallen voortaan onder de dwingende Belgische arbeids- en loonvoorwaarden. Dat hebben ze te danken aan de Belgische wet die de Europese richtlijn inzake detachering van werknemers omzet in de nationale wetgeving. Ons land beperkte zich niet tot de zeven voorwaarden uit de richtlijn maar ging veel verder. Te ver, vinden sommigen. Hoewel de richtlijn al dateert van 1996 is ze pas op 5 maart 2002 omgezet in een Belgische wet, die sinds 1 april van kracht is.Kris Barrezeele