Wet konsumentenkrediet uitgesteld

BRUSSEL (tijd/belga) - De Senaat heeft gisteren een wetsontwerp goedgekeurd waardoor de automatische inwerkingtreding van de wet op het konsumentenkrediet met zes maanden wordt uitgesteld. Het ontwerp was reeds goedgekeurd in de Kamer. Verder stemde de Senaat in met een ontwerp waardoor de regering de bevoegdheden van de ministers kan bepalen. Hierdoor kan minister Tobback bevoegd worden voor het vreemdelingenbeleid.