Advertentie
Advertentie

Wet-Monory

(tijd) - René Monory zorgde precies 25 jaar geleden voor een uitstekend beursjaar in Frankrijk. De toenmalige Franse minister van Financiën loodste op 8 april 1978 zijn wet door het parlement, die enkele maanden later in het Franse Staatsblad verscheen. De Wet-Monory had een enorme impact: het aantal Franse particuliere aandeelhouders steeg in het tweede halfjaar van 1978 van 1,2 tot 3 miljoen.Monory besefte dat een stijgende beurs de kwakkelende economie kon steunen. Hij voerde daarom fiscale stimuli in voor beleggingen in Franse aandelen of obligaties. Particulieren konden belegde bedragen van hun belastbare inkomsten aftrekken. Voorts richtte Monory speciale fondsen op die maximaal 25 procent van hun vermogen in buitenlandse effecten mochten beleggen. Deze fondsen kregen de naam sicav mee, Société dInvestissement à Capital Variable. Ze zijn nog steeds populair, ook in België.België volgde het voorbeeld van Monory in 1982. De wet van Willy de Clercq en Etienne Cooreman stimuleerde niet alleen beleggingen in Belgische aandelen, ze gaf tevens een fiscaal voordeel aan ondernemingen die - via de speciale FV-aandelen - een kapitaalverhoging doorvoerden. Ook dit koninklijk besluit had een heilzame invloed op de beurs.In de huidige sombere beurstijden denken velen met heimwee terug naar het initiatief van René Monory. Opnieuw Etienne Cooreman, die in de jaren 90 nog een tijdje beursvoorzitter was, pleit voor een herinvoering van het koninklijk besluit. PHu