Wet op EESV's in Staatsblad verschenen

(tijd) - In het Staatsblad van gisteren worden de nieuwe wetten inzake het nationaal ekonomisch samenwerkingsverband (ESV) en het Europees ekonomisch samenwerkingsverband (EESV) van respektievelijk 12 en 17 juli jl. gepubliceerd. Ook het koninklijke besluit van 27 juli dat de reglementering inzake de openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen en het ministerieel besluit van 11 augustus inzake de bekendmakingskosten werden eveneens gepubliceerd. De invoering van deze nieuwe vennootschapsvormen vergde immers ook een aanpassing van de praktische voorschriften inzake de publikatie van bepaalde dokumenten door een vennootschap. De (E)ESV heeft in ons land zowel een nationale als een Europese versie die op bepaalde punten vrij sterk verschillen. Zo wordt in de wet op het ekonomisch samenwerkingsverband (ESV) als rechtspersoon erkend zodra de overeenkomst is gesloten terwijl de Europese verordening (overgenomen in de tweede wet) die rechtspersoonlijkheid pas erkent als de EESV effektief is ingeschreven. In de Belgische wet staat ook dat het ESV geen deelnemingen of aandelen mag bezitten in een handelsvennootschap of een vennootschap die de vorm van een handelsvennootschap heeft aangenomen. De Europese verordening laat dat wel toe voor de EESV. Belgische ESV's mogen uitsluitend partners uit eigen land hebben, EESV's daarentegen moeten partners uit minstens twee verschillende EG-lidstaten hebben.