Wet op reclame financiële producten wordt strenger

(tijd) - De federale minister van Economische Zaken, Charles Picqué, bereidt een koninklijk besluit voor om te vermijden dat beleggers misleid worden door reclame op financiële producten. Financiële instellingen moeten in hun reclame de voorwaarden verduidelijken die verbonden zijn aan een in het oog springend rendement. Ook moet de reclame ondubbelzinnig melden om welk soort product het gaat.