Wet op verpakkingsheffing komt steeds meer ter discussie

(tijd) - De Bond Beter Leefmilieu (BBL), de Beroepsorganisatie van de zelfstandige voedingswinkeliers (VDV) en de Federatie van de Belgische distributieondernemingen (Fedis) pleitten gisteren voor een grondige bijsturing van de ecoboniwet. Zij zien de slechte wetgeving als oorzaak voor het falen van de wet. Uit onderzoek blijkt dat in de drie maanden na de invoering van de ecoboni het marktaandeel van herbruikbare, glazen verpakkingen is gedaald. Dat is net het omgekeerde effect van wat de wet beoogde.