Wet scholingsbeding in de maak

Zodra de Nationale Arbeidsraad een advies heeft uitgesproken, kan de ministerraad zich buigen over een wet over het scholingsbeding. Werkgevers hebben zich voor het gebruik van een scholingsbeding jarenlang moeten baseren op uiteenlopende en soms tegenstrijdige rechtspraak. Een wettelijk kader was al lang gewenst. Of het debat daarmee afgesloten is, valt af te wachten. Het voorontwerp van wet bedient zich soms (noodgedwongen) van vage begrippen.