Wet tegen belangenvermenging bij groepen wordt strenger

(tijd) - Het berucht-beroemde artikel 60 van de vennootschapwetgeving, het artikel dat belangenvermenging moet voorkomen, wordt andermaal herschreven. De kamerkommissie keurde net een tekst goed die enerzijds het toepassingsveld van artikel 60 verengd, maar anderzijds poogt meer duidelijkheid te krijgen in zogenaamde intra-groepverrichtingen waarbij activa tussen groepsfilialen worden doorgeschoven.