"Wet van 1 miljoen' treft kleine en arme KMO's

(tijd) - De maatregel om vennootschappen nagenoeg te verplichten aan minstens één van hun bestuurders of werkende vennoten een bruto-bezoldiging van 1 miljoen fr. toe te kennen, lijkt voor de regering het ei van Colombus te zijn dat de oprichting van nieuwe vennootschappen een halt toeroept. Als het parlement het nu voorliggende ontwerp van programmawet goedkeurt, wordt de maatregel vanaf 1 januari 1993 van kracht. De kleine, familiale ondernemingen schreeuwen inmiddels moord en brand.