Weten politici nog wel waarover fiscale amnestie gaat ?

Een Vlaams decreet dat de niet betaalde successierechten begrijpt in de wet op de eenmalige bevrijdende aangifte (EBA) is overbodig. Maar vermits de federale minister van Financiën, Didier Reynders (VLD) denkt dat dit wel noodzakelijk is, zou ik als Vlaming decretaal ingrijpen en mijn federale opbrengst daarvoor incasseren, stelt VICTOR DAUGINET. Onze Brusselse en Waalse vrienden hebben eieren gekozen voor hun geld. Zij hebben de passende compensatie genoten uit de federale pot. Hebben de Vlaamse beleidsmakers hebben misschien liever een zaligverklaring ?