Wetenschappelijke raad vindt dat meer Nederlanders moeten werken

AMSTERDAM (hpa) - De gezaghebbende Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stelt in een geprezenteerd rapport dat voor het jaar 2000 liefts 800.000 meer Nederlanders aan het werk moeten dan nu. Nu werken maar 59 van de 100 Nederlanders tussen de vijftien en vijfenzestig jaar. Een belangrijke stap is verdere individualizering.