Wetgever breekt markt voor diergeneesmiddelen open

GENT (tijd) - De beperkte lijst van geneesmiddelen die in medicinale veevoeders mogen gebruikt worden, wordt weldra opgeheven. Daartoe is een koninklijk besluit in voorbereiding, dat binnen enkele weken zal goedgekeurd worden. Hierdoor zullen meer medicinale veevoeders op de markt komen ten nadele van de twee bestaande kanalen (apotekers en veeartsen), aldus Mark Wijndaele, inspekteur grondstoffen van het ministerie van landbouw, in een gesprek met de redaktie.Die wetswijziging breekt het bestaande bijna-monopolie open van de twee kanalen, waarlangs de boer aan zijn geneesmiddelen voor dieren geraakt. Het gaat om de apotekers, die op voorschrift van de veearts middelen afleveren en om sommige veeartsen of personen, die een officiële vergunning hebben verkregen om aktieve stoffen in bulk aan de boer te verkopen. Dit laatste is een stuk goedkoper dan ze bij de apoteker te halen.