Advertentie
Advertentie

Wetgeving brandveiligheid behoorlijk in Vlaanderen

(tijd) - De wetgeving en de reglementen op brandveiligheid voor grote gebouwen en zeker ook voor hotels zijn sinds 1988 streng in Vlaanderen. De brand in het Antwerpse hotel Switel kan zeker niet aan een gebrekkige wetgeving toegeschreven worden. Daar zijn diverse specialisten het roerend over eens.In Vlaanderen regelt het dekreet op logiesverstrekkende bedrijven de brandveiligheid in hotels sinds juni 1988. In Wallonië werd drie jaar later een vergelijkbare wetgeving van kracht op 21 juni '91. Branden in vooral diskoteken in de jaren 70 en 80 lagen aan de basis van destrenge wetgeving, die nu van toepassing is.