Wetsontwerp minister Onkelinx remt stijging huurprijzen af

(tijd) - Vice-premier en minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) heeft een wetsontwerp klaar om de stijging van de huurprijzen tijdelijk af te remmen. De VLD en de MR verwerpen haar voorstel. Het Algemeen Eigenaarssyndicaat spreekt van een 'oorlogsverklaring'. De Huurdersbond reageert positief.