Wetsontwerp onbemande camera's kan eindelijk naar Kamer

(tijd/belga) - De ministerraad keurde gisteren het definitieve ontwerp goed van de wet over het gebruik van onbemande camera's gebruikt om verkeersovertredingen vast te stellen. Het ontwerp kan nu naar de Kamer. Tegelijk werd een enigszins afgezwakte versie goedgekeurd van het ontwerp van minister van Arbeid Smet over de gegarandeerde vertegenwoordiging van vrouwen in overlegorganen.Na jaren van discussie ziet het er naar uit dat er binnenkort dan toch een wet zal zijn die het gebruik van onbemande toestellen voor het vaststellen van verkeersovertredingen toelaat. De ministerraad heeft vrijdag het wetsontwerp daarover in tweede lezing goedgekeurd. Een eerste versie werd al op 13 oktober goedgekeurd. Die werd nu aangepast aan de opmerkingen van de Raad van State.