Advertentie
Advertentie

Wetsontwerp voor hulp aan stabilizatiefondsen

BRUSSEL (tijd) - Minister Maystadt wil een wetsontwerp indienen waardoor België over een wettelijke basis zal beschikken om toe te treden tot zogenaamde "stabilizatiefondsen'. Deze fondsen worden gecreëerd om landen met betalingsmoeilijkheden en handelstekorten aan overbruggingsmiddelen te helpen. In België bestaat daarvoor momenteel geen wettelijke basis.