Wettekst betreffende voorlopige kredieten is zoek

Het dokument waarop de wettekst staat betreffende de voorlopige kredieten voor de maanden november en december is zoek geraakt. Na de goedkeuring van het ontwerp door het parlement werd dit dokument door de parlementaire diensten overgemaakt aan de minister van begroting. Vervolgens werd deze tekst doorgestuurd naar het kabinet van de minister financiën die het ontwerp mede moet ondertekenen. Sindsdien is de tekst zoek. Financiën beweert de tekst te hebben teruggezonden wat bij begroting ontkend wordt.