Wettelijke regeling voor aanvullende pensioenen

Het parlement keurde gisteren het wetsontwerp over de aanvullende pensioenen goed. Dit reglementeert de verhouding tussen werkgever en werknemers. Het heeft geen betrekking op individuele overeenkomsten. Toch is het ontwerp belangrijk. Meer dan 200 bedrijven hebben een eigen pensioenfonds terwijl ongeveer 6.000 kleinere bedrijven een beroep doen op groepsverzekeringen. In totaal zouden zo'n 800.000 werknemers dergelijke voordelen genieten. Het gekapitalizeerde bedrag aan bijdragen wordt geraamd op 800 miljard fr.