Advertentie
Advertentie

Wetten

Het principe van gelijke behandeling strekt verder dan man en vrouw. Ook de gelijke behandeling van EU-onderdanen en rassengelijkheid vallen er onder. Het is inmiddels meer dan 20 jaar geleden dat een Europese richtlijn tot stand kwam met betrekking tot de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsomleiding en de promotiekansen en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden (richtlijn nr. 76/207/E.G.- dd. 9 februari 1976). De omzetting van de richtlijn geschiedde eertijds in titel V van de wet van 4 augustus 1978. Het bepaalde in de wet van 1978 werd recent vervangen door de wet van 7 mei 1999 (B.S. 22 juni 1999). Dit mede ter uitvoering van de nieuwe Europese richtlijn van 15 december 1997 (97/80/E.G.) betreffende de bewijslast in gevallen van discriminatie op grond van het geslacht.