Advertentie
Advertentie

Wettige reden

Een wettige reden voor het sluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan voorhanden zijn:- bij een ongunstige economische toestand (van de onderneming) die het in stand houden van de vastheid van betrekking onmogelijk maakt (beoordeling in concreto en geval per geval);- bij stopzetting van de activiteit (in de nabije toekomst);- wanneer de loonkosten afhankelijk zijn van een subsidie (door een derde partij) - om artistieke redenen