Advertentie
Advertentie

Wezembeek gaat eindelijkmilieubelasting 1998 innen

(tijd) - Het gemeentebestuur van Wezembeek-Oppem verspreidt het bericht aan de bevolking waarin het uitleg geeft over de nieuwe inning van de milieubelasting over 1998, in niet-geadresseerde enveloppen. Daarmee lijkt een slepende communautaire kwestie eindelijk van de baan te zijn.De Vlaamse overheid en het gemeentebestuur van Wezembeek-Oppem lagen sinds de zomer van 1999 in conflict over de inning van de gemeentelijke milieubelasting voor 1998. Het schepencollege had de aanslagbrieven zelf verstuurd. Volgens de wet kan enkel de gemeenteontvanger dat doen. Op de achtergrond speelde de rondzendbrief-Peeters mee, die de Vlaamse faciliteitengemeenten verplicht bestuursdocumenten uitsluitend in het Nederlands te versturen.De deputatie van Vlaams-Brabant schrapte in de gemeenterekening over 1999 de inkomsten van de milieubelasting. Wezembeek werd verplicht de onwettig geïnde belastingsommen terug te storten, maar weigerde dat te doen. De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Paul van Grembergen, dreigde er daarom mee een bijzonder commissaris te sturen.Op 8 maart vonden Van Grembergen en het schepencollege van Wezembeek een vergelijk. De gemeente zou nieuwe aanslagbiljetten versturen, uitsluitend in het Nederlands, en in een begeleidend tweetalig bericht aan de bevolking, dat in een afzonderlijke enveloppe zou worden verstuurd, uitleg geven over de procedure.Eind maart rees er een nieuw geschil, over de taal van de adressen op die enveloppe. Van Grembergen zei dat enkel Nederlandstalige adressen mochten worden gebruikt; het gemeentebestuur wilde ook Franstalige adressen gebruiken.Nadat Van Grembergen opnieuw met het sturen van een bijzonder commissaris had gedreigd, verklaarde het schepencollege zich nu bereid het bericht aan de bevolking in niet-geadresseerde enveloppen te versturen. Van Grembergen stemt daar mee in omdat de handelwijze niet strijdig is met de taalwet. MD