WHO kan Unesco spaak in het wiel steken

(ips-tijd) - Protectionisme en subsidies voor cultuurproducten van eigen bodem zijn niet alleen toegelaten, ze zijn ook broodnodig. Dat verkondigt de conventie voor culturele diversiteit die 148 landen donderdagavond goedkeurden in Parijs. Die uitzondering op het dogma van de vrijhandel heeft een sterke morele uitstraling, maar om ze ook juridisch toe te passen, is de bereidwillige medewerking van Wereldhandelsorganisatie (WHO) vereist. En dat is een probleem.