Advertentie
Advertentie

WHO-landen zoeken tweede adem voor handelsgesprekken

(tijd) - Een aantal landen van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) poogt de handelsgesprekken nieuw leven in te blazen. Dat moet gebeuren via informeel politiek overleg, op het hoogste niveau en zonder te veel publiciteit. Een eerste dergelijke ontmoeting vindt waarschijnlijk eind deze maand in Londen plaats.