WHO slikt nooit Europese klimaatbelasting tegen VS

Het irriteren van de Verenigde Staten met eenzijdige handelssancties omdat dat land het verdrag van Kyoto niet heeft geratificeerd, is geen goed idee, stelt GEERT VAN CALSTER. Die sancties zouden hoe dan ook, en met vrij waarschijnlijk succes, worden aangevallen bij de Wereldhandelsorganisatie (WHO). Het is beter onze tijd te steken in het uitwerken van een post-2012- verdrag, waarin ook de VS partij zijn. Dergelijke aanpak sluit ook beter aan bij het klimaatbesef dat nu ook in de regering-Bush reëel aanwezig is.