Wie aandelen van een vennootschap wenst over te nemen, laat het financieringsprobleem best niet aanslepen tot het laat

Wie aandelen van een vennootschap wenst over te nemen, laat het financieringsprobleem best niet aanslepen tot het laatste ogenblik. De vennootschap waarvan de aandelen worden gekocht, mag immers niet op eender welke wijze meewerken aan haar eigen overname. In het bijzonder worden leningen en zekerheidsstellingen geviseerd.