Wie betaalt de schade van de Franse wegblokkade?

(van onze medewerker) (tijd) - De blokkade van de Franse wegen die begin juli voor onnoemelijke verkeersproblemen zorgde, heeft enorme schade aangericht. Bedrijven die een just in time (JIT) logistiek toepassen voor de toelevering van grondstoffen en onderdelen, moesten de produktie stilleggen. Koopwaren leden een marktverlies wegens hun late aankomst. Naast die "vermogensschade' was er ook het materiële verlies van koopwaren die opzettelijk door de aktievoerders vernield werden of door de lange en onvoorziene reisduur bedorven aankwamen. Verzekeraars hadden alweer de handen vol.