Wie file veroorzaakt, betaalt

Verkeersdeskundige Romain Poté stelde enkele maanden terug voor de gekende veroorzaker van files te laten opdraaien voor de kosten aan derden die eraan verbonden zijn. Dat principe wil hij niet zomaar op gelijk welke file en manier toepassen. Zijn voorstel is vrij gedetailleerd en daardoor niet ongenuanceerd.VOOREERST zijn er de strukturele files, die ontstaan door een overaanbod aan verkeer, zodat op een bepaald moment de kapaciteit van de verkeersinfrastruktuur wordt overschreden. Voor die files ziet Poté wel iets in een schadevergoeding die iedere chauffeur in de file in een gezamenlijk fonds zou storten om hiermee maatregelen te treffen om de files te bestrijden en de schade aan andere verkeersdeelnemers en omwonenden te beperken. De veroorzakers zijn ook mede-slachtoffers en zouden zo meebetalen om hun eigen probleem aan te pakken.