Wie heeft er echt prijs?

(tijd) - Moest professor Rudy Laermans dan toch de Cultuurprijs Vlaanderen Beeldende Kunst gekregen hebben? Het gerucht gonsde maandagavond op de uitreiking van de Vlaamse Cultuurprijzen in het Brugse Concertgebouw. Ja, volgens de bevoegde jury, die Laermans als laureaat tussen de drie genomineerden aangeduid had; nee, volgens cultuurminister Bert Anciaux. Die was van mening dat de prijs naar een echte kunstenaar moest gaan, en niet naar een mediërende actor. En dus werd Ana Torfs, door de jury als tweede gerangschikt, toch de laureate.