Wie is hier verantwoordelijk?

Al in zijn eerste dansvoorstellingen, nu zo'n tien jaar geleden, onderzocht Alexander Baervoets de mogelijkheid om een werk ook na zijn creatie verder te laten ademen en groeien. Die eerste pogingen waren nog behoorlijk complex, vergeleken met de steeds radicaler experimenten die hij later op het getouw zette. 'Blind' is een nieuwe stap in die evolutie. Pieter T'JONCK