Wie laatst lacht...

(tijd) - Toen deze krant in maart 1987 onthulde dat de Franse verzekeringsgroep Axa een deelneming van 12 procent had opgebouwd in de Belgische verzekeringsgroep Royale Belge en ook een betekenisvolle deelneming bezat in de toenmalige tweede grootste Belgische verzekeraar AG, werd in Belgische financiële en politieke kringen met ongeloof en verbijstering gereageerd. Het was nochtans pure werkelijkheid. Het vijandig bod van Axa op 's lands grootste verzekeraar werd door de GBL-holding van Albert Frère en 'witte ridder' UAP slechts met veel moeite afgewend.Negen jaar later is het blijkbaar dan toch zo ver. De fusie van Axa en UAP bezorgt Axa-topman Bébéar de controle over de Groep Royale Belge, die inmiddels werd uitgebouwd tot de UAP-groeipool voor de Benelux en Noord-Europa. Het valt natuurlijk nog te bezien hoe de effectieve machtsverdeling in de nieuwe fusiegroep er zal uitzien en of Bébéar en de Axa-top er de eerste viool gaan spelen.