Wie neemt initiatief om Belgische beurs opnieuw te animeren?

(tijd) - Vergeleken met het BNP en met de omvang van de beschikbare spaarmiddelen is de Belgische beurs zonder meer te klein. Tegenover een dalend aantal genoteerde ondernemingen als gevolg van overnamen of fusies, staat slechts sporadisch een nieuwe introduktie. Een belangrijk en kennelijk toenemend gedeelte van de handel gebeurt dan ook nog buiten de thuismarkt. Als men het van de beurslijsten zou aflezen, lijkt Belgie wel het land van het verschrompelende ondernemingsleven, zonder enige ambitie om op dit vlak in het Europa van de toekomst nog een rol van betekenis te spelen. Om allerlei redenen is die evolutie niet wenselijk, noch noodzakelijk of onafwendbaar. Als weinig ondernemingen zich geroepen voelen om een notering op de markt aan te vragen, dan kan dat aan ongunstige omgevingsfaktoren van het moment liggen; het kan echter net zo goed het resultaat zijn van een markt die zichzelf niet te best weet te "verkopen'.