Advertentie
Advertentie

'Wie schuldig is, moet conclusies trekken'

(tijd) - Politici die zich klaarblijkelijk schuldig hebben gemaakt aan corruptie zouden volgens de regels van politiek fatsoen hun conclusies moeten trekken en een stap opzij zetten. Dat zei premier Dehaene, zonder expliciet de naam van Guy Spitaels te noemen, gisteren in antwoord op interpellaties over de Dassault-smeergeldaffaire in de Kamer. De oppositie betoogde dat het schandaal de regering verhindert nog ernstig werk te leveren.Elf kamerleden interpelleerden premier Dehaene gisteren in de plenaire vergadering van de Kamer over de implicaties die het corruptieschandaal rond de Franse vliegtuigbouwer Dassault voor de regering heeft. De afgelopen dagen had de premier naar goede gewoonte nog geen woord gezegd over de affaire, die de PS - de voornaamste Franstalige coalitiepartner - in een acute crisis heeft gestort. Het is in de eerste plaats de taak van het gerecht om klaarheid te scheppen in de zaak, zo betoogde Dehaene gisteren. Hij beklemtoonde ook dat de huidige regering niet rechtstreeks betrokken partij is - er zijn immers geen federale mandatarissen in opspraak gebracht en de PS-ministers hebben openlijk afstand genomen van de partijgenoten die zich aan corruptie hebben schuldig gemaakt. De oppositiepartijen betoogden in hun interpellaties echter dat de Dassault-affaire het de regering onmogelijk maken om nog voort te werken.