Advertentie
Advertentie

Wie stelt 'gewoonlijk gemiddeld' meer dan 50/100 werknemers tewerk?

(tijd) - Ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld vijftig of meer werknemers tewerkstellen, moeten verkiezingen voor een komitee VGV organizeren. Ondernemingen met minstens honderd werknemers, moeten ook een ondernemingsraad samenstellen. Deze regel lijkt eenvoudiger dan hij is. En wat zijn in godsnaam een komitee VGV en een ondernemingsraad?Wanneer is een verzameling werknemers een 'onderneming'? Voor de sociale verkiezingen wordt het begrip 'technische bedrijfseenheid' gebruikt. Soms is de technische bedrijfseenheid gelijk aan de juridische eenheid, soms vormen meerdere juridische eenheden één bedrijfseenheid en soms vormt één juridische eenheid meerdere bedrijfseenheden.