Wie verpakkingen niet terugneemt, loopt risico op hoge boetes

(tijd) - De terugnameplicht voor verpakkingen is zopas wettelijk van kracht geworden over heel België. Bedrijven die verpakkingen op de markt brengen zijn gehouden nog dit jaar 40 procent van dat volume te laten recycleren en voor 60 procent een nuttige toepassing te zoeken. Zij kunnen die wettelijke plicht overdragen door zich aan te sluiten bij een erkende organisatie als bij voorbeeld Fost Plus. Anders moeten ze dit zelf organiseren. Die plicht tot recyclage slaat op alle bedrijven die hier in België verpakken, laten verpakken of verpakte goederen invoeren.Aan die plicht is een lange juridische lijdensweg voorafgegaan. Verpakking is immers een regionale materie, terwijl de plicht over heel België geldt en dit vanaf 5 maart '97, als gevolg van het interregionaal samenwerkingsakkoord tussen de drie gewesten over preventie en beheer van verpakkingsafval. De drie gewesten keurden ieder een identiek akkoord tot op de komma goed. Het voordeel is evenwel dat het interregionaal akkoord inzake recyclage en nuttige toepassing een stapje verder gaat dan de richtlijn.