Wie wordt beter van private arbeidsbemiddeling?

Vandaag ligt het goed in de 'markt' om de overheid zo sterk mogelijk terug te dringen in de ekonomie. Deregulering, demonopolizering, flexiblizering zijn evenveel modewoorden. Aan de basis van deze stelling liggen deze vooroordelen: een overheidsdienst kan per definitie niet dynamisch zijn, de markt-konkurrentie lost alle problemen op, en door het vrije initiatief wordt iedereen beter.