Advertentie
Advertentie

Wijze van budgetteren zegt veel over KMO

BRUSSEL (tijd) - Niet rendabele KMO's maken vaker gebruik van budgettering dan rendabele KMO's, maar daaruit mag helemaal niet afgeleid worden dat financiële planning tot mislukking leidt. Bij nader toezien blijkt immers dat verliesgevende KMO's een budgetteringssysteem in hoofdzaak gebruiken als controle-instrumenten dan nog vaak omdat ze ertoe gedwongen worden. Voor rendabele bedrijven daarentegen is budgettering een planningsinstrument waarmee ze blijk geven van een beter management.Tot die conclusie komen de Antwerpse professoren An Jorissen en Eddy Laveren van het Departement Bedrijfseconomie van de Ufsia in hun onderzoek 'Financiële planning en controle, kritische succesfactoren voor een KMO?'. Jorissen en Laveren zijn de Vlaamse laureaten van de eerste editie van de 'Leerstoel KMO' van de Nationale Kas voor Beroepskrediet (NKBK). Aan Waalse zijde werd Didier van Caillie, lector aan de Universiteit van Luik, bekroond voor zijn studie over de verbanden tussen de financiële structuur, de investeringsstrategie en de toegevoegde waarde van KMO's. De laureaten stelden donderdag de resultaten van hun onderzoeksprojecten voor, die in 1995 door een multidisciplinaire stuurgroep van KMO-deskundigen en vertegenwoordigers van het Beroepskrediet gekozen werd uit 17 inzendingen. Dit jaar volgt de tweede uitgave van deze tweejaarlijkse 'Leerstoel KMO' die ook de steun krijgt van de organisaties voor zelfstandige ondernemers NCMV (Vlaanderen) en UCM (Wallonië) en van minister van Landbouw en KMO Karel Pinxten.