Advertentie
Advertentie

Wil de echte ondernemer nu opstaan?

'De superettehouder in Dworp met drie meisjes in dienst voelt zich geen ondernemer'. Deze uitspraak komt niet van een wereldvreemde academicus of vakbondsman maar van een man uit de ondernemingswereld, VBO directeur-generaal Wilfried Beirnaert. Hij verklaarde dat onlangs in een vraaggesprek met het weekblad Knack. Voor ons aanleiding om de vraag te stellen: wie mag zich eigenlijk ondernemer noemen en wat zijn de wezenlijke kenmerken van een ondernemer?In deze bijdrage willen we in alle openheid het antwoord zoeken op deze vraag. De uitspraak van VBO-topman Beirnaert over de Dworpse superettehouder gaat ervan uit dat er zoiets zou bestaan als een 'gevoelen van ondernemerschap'. Deze stelling is sterk aanvechtbaar en vanuit economisch oogpunt naast de kwestie. Je kan inderdaad over een ondernemersgevoel beschikken zonder ondernemer te zijn en omgekeerd. Een aantal wetenschappelijke bijdragen uit de psychologie en de sociologie zijn in dit verband zeer interessant. De meeste van deze studies benadrukken de eigenschappen en de persoonlijkheidskenmerken van de ondernemer, zoals de creativiteit, de gedrevenheid en het durven risico nemen. Deze kenmerken zouden, volgens deze studies, niet of in mindere mate aanwezig zijn bij werknemers, ambtenaren en gepensioneerden.