Wil de echte sp.a opstaan? Stefaan Huysentruyt

Naarmate de verkiezingen van 13 juni naderen, groeit bij de heren en dames politici de drang uit te pakken met allerhande plannen, het ene al realistischer dan het andere. Het Spirit-boegbeeld Bert Anciaux, die met zijn spreidingsplan voor Zaventem voor niemand goed kan doen, tracht nu de jeugd te verleiden met zijn voorstel tijdens het weekend taxicheques voor jongeren in te voeren. De liberale staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, Vincent Van Quickenborne, wil het huwelijk een steuntje in de rug geven door de huwelijksaangifte administratief te vereenvoudigen. De socialistische minister van Consumentenzaken, Freya Van den Bossche, wil dan weer de garantie op alle huishoudtoestellen uitbreiden tot twee jaar. En Steve Stevaert pakt uit met al weer een nieuw gratisideetje. Hij is vragende partij voor een nieuw schoolpact dat het leerplichtonderwijs volledig kosteloos maakt.