Wilders pleit voor Reagan-revolutie

(tijd) - De politicus Geert Wilders wil in Nederland een Reagan-revolutie ontketenen. Lage belastingen, een afschaffing van het minimumloon en een halvering van het ambtenarenapparaat moeten het land er weer bovenop helpen. De concurrenten van Wilders reageren, wijs geworden door de stormachtige opkomst van Pim Fortuyn drie jaar geleden, uiterst behoedzaam op het kersverse programma van 'wilde Geert'.