Wilfried en Philippe Matton stappen op bij zaadgroep Clovis Matton

(tijd) - Wilfried en Philippe Matton stappen op bij alle bedrijven van de Zuidwestvlaamse zaadgroep Clovis Matton. Tot een volledige splitsing in de familiale groep komt het voorlopig niet. Wilfried en zijn zoon Philippe behouden een minderheidsparticipatie van 48 procent in de Clovis-Mattongroep. Beiden starten een eigen zaadbedrijf op, dat onder de naam Philip-Seeds zal opereren. Officieel vertrekken vader en zoon om een oplossing te vinden voor het opvolgingsprobleem bij Clovis Matton. De feitelijke reden is, dat neven Pierre Matton en Philippe Matton het niet meer met elkaar kunnen vinden. Tijdens het vorige boekjaar, dat op 30 juni 1993 werd afgesloten, liepen de zaken wat minder vlot bij de Zuidwestvlaamse zaadgroep. Moederbedrijf Clovis Matton zag de omzet van 1,69 miljard frank terugvallen naar 1,60 miljard frank, terwijl er zelfs een nettoverlies van net geen 40 miljoen frank werd geleden. Het voorgaande boekjaar beliep de nettowinst nog 12,1 miljoen frank. In 1993 werd de NV Clovis Matton trouwens ontbonden en werd een nieuwe NV met dezelfde naam opgericht, die de oude zou opslokken. 'Dat was toeval', zegt Wilfried Matton. 'De eerste vennootschap was voor een termijn van 30 jaar opgericht en die termijn liep af op 11 juli 1993.'