Wilfried Martens 'voelt niets voor voorzitterschap EU-kommissie'

(tijd) - Oud-premier en Europees parlementslid Wilfried Martens zegt niets te voelen voor het voorzitterschap van de Europese kommissie. Toch is hij ervan overtuigd dat Duitsland een kristendemokraat uit de Benelux op het spoor is voor die job. In dat verband duikt steeds hardnekkiger de naam op van Etienne Davignon.'Als Kohl werkelijk Dehaene op de voorzitterstoel van de Europese kommissie wou, had hij in de eerste ronde mij als kandidaat moeten voordragen. De Britten konden en kunnen immers maar eenmaal hun veto uitspreken.' Zo zei Martens gisteren op een babbel met de pers. Het Britse veto tegen Jean-Luc Dehaene op de voorbije EU-Top in Korfoe was ingegeven door interne politieke problemen en zou, volgens Martens, ook voor andere Belgische kandidaten gegolden hebben. Maar in een tweede ronde had Londen dergelijk veto niet kunnen behouden.