Advertentie
Advertentie

Willem-Sophia: winst, geen dividend

(tijd) - Op een balanstotaal van 49 miljoen frank haalde de Belgische steenkoolmijn in vereffening Willem-Sophia vorig jaar een winst van bijna 1,2 miljoen frank. Voorlopig krijgen de houders van de zesduizend aandelen geen nieuwe uitkering. De enige vereffenaar - een bekend Antwerps bedrijfsrevisor - verklaarde op de jongste algemene vergadering aan de twee aanwezige aandeelhouders (die samen 101 aandelen neerlegden) dat de vereffening thans in een beslissende faze komt.