WILLION - NICHE

De niche van Willion (tijd) - Het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende voor de Antwerpse verzekeringsmakelaar George Willion, die sinds 1927 een eigen kantoor had, een nieuwe impuls. Tijdens de oorlog werden alle bussen in ons land gekonfiskeerd en dat had tot gevolg dat na het einde van de oorlog de uitbaters van autobus- en autocardiensten massaal nieuwe vergunningen moesten aanvragen bij de overheid. Willion hielp die uitbaters bij het opstellen en indienen van het vergunningsdossier. Dank zij die dienstverlening ontpopte Willion zich snel tot een gespecializeerd makelaar in verzekeringen voor autobussen en autocars. De keuze van die eigen marktniche bepaalt ook nu nog, ruim 25 jaar na het afscheid van stichter George Willion, het gezicht van het makelaarsbedrijf.