Willockx: beleid voortzetten mits aksentverschuivingen

De post en de RTT moeten gedynamizeerd worden. Hierbij moeten de vakbonden beter betrokken worden. Tegelijk is het nodig deze overheidsbedrijven voor te bereiden op 1992. Dit zijn de drie grote krachtlijnen van het beleid dat staatssekretaris voor PTT Freddy Willockx zal voeren. Willockx beklemtoonde dat er geen breuk zal komen met het vorig beleid. Zo zal o.m. Post '90 verder worden doorgevoerd. Wel zullen er een aantal aksentverschuivingen plaatsvinden.