Willockx: confederale koers weegt op toekomst SP

(tijd) - Europarlementslid Freddy Willockx trekt hard van leer tegen de Vlaamse koers die zijn partijgenoot en voorzitter van het Vlaams parlement Norbert De Batselier wil voeren. 'Als het institutionele deel van de nota die De Batselier hierover aan het partijbureau heeft voorgelegd, onomkeerbaar wordt gemaakt, is er een fundamenteel probleem voor de toekomst van de SP', zei Willockx in een interview met 'De Morgen' . Hij ontkent dat het bureau eenparig akkoord ging met de nota. Vooral de confederale inspiratie van de tekst is voor Willockx onaanvaardbaar. 'Confederalisme is niets anders dan een voorbode van separatisme', stelt hij. 'Ik zeg ja aan een voorbereiding van onderhandelingen met de Walen in 1999, op voorwaarde dat de SP vooraf ondubbelzinnig het separatisme afzweert.' Volgens Willockx is een meerderheid van het partijbureau en het overgrote deel van de SP-militanten dezelfde mening toegedaan. Hij volgt De Batselier wel wat betreft de 'radicaal-democratische' inhoud die deze aan Vlaanderen wil geven. De omgeving van de Vlaamse minister-president Luc van den Brande is nu al te duidelijk geïnspireerd door 'Trends' en de werkgevers, oordeelt hij.