Willockx 'in tegenstroom' met pro-Belgisch pleidooi

(tijd) - 'Dit is geen pleidooi voor een voorbijgestreefd unitarisme, enkel voor een federalisme dat steunt op een gezond evenwicht tussen solidariteit en verantwoordelijkheid.' SP-Europarlementslid Freddy Willockx weerde zich gisteren om niet in het verdomhoekje van het 'Belgique de papa' geduwd te worden. Voor een aantal domeinen mag de regionalisering zelfs nog wat verder doorgetrokken worden. Maar aan het federale karakter van de sociale zekerheid mag niet geraakt worden. Want dat zou de deur wijd openzetten voor het gevreesde separatisme.De dinsdag voorgestelde nota 'Voor een doelmatige staatshervorming' is een repliek op de tekst die Norbert de Batselier in juli vorig jaar voorlegde aan het SP-partijbureau. Dat document was bedoeld als voorbereiding voor de volgende ronde van de staatshervorming die er in 1999 bijna zeker komt. De Vlaamse parlementsvoorzitter pleitte daarin voor een confederaal staatsbestel dat 'de deelstaten als uitgangspunt neemt'. Zo wil De Batselier wel de vervangingsinkomens van de sociale zekerheid -zoals de werkloosheidsuitkeringen en de pensioenen- federaal houden, maar de aanvullende inkomens -de gezondheidszorg en de kinderbijslagen- naar de gemeenschappen overhevelen.