Willockx tegen generatie-oorlog-stokers

(tijd) - Minister van pensioenen Freddy Willockx is boos op de CVP-jongeren en op de Kristelijke beweging van gepensioneerden (KBG). Volgens de minister sturen ze aan op een oorlog tussen de generaties. De CVP-jongeren zijn al een tijdje boos omdat de gepensioneerden vrijgesteld zijn van de maatregel voor kinderloze gezinnen (gepensioneerden met kinderbijslag leveren daar wel op in). Volgens de CVP-jongeren worden de gepensioneerden (die de jongeren sowieso al opgezadeld hebben met een miljardenschuld) bevoordeligd. De KBG is dan weer kwaad omdat de hoge pensioenen meer moeten afdragen dan de lage bijkrijgen. Volgens Willockx is dit nodig om de pensioenverzekering veilig te stellen. Voor de laagste pensioenen is er trouwens een kompensatie voor de gezondheidsindex voorzien.