Willockx wil meer privacy in direct mail

"Ik heb persoonlijk op etisch vlak de grootste reserves ten aanzien van te direkt en te agressief kontakt tussen bedrijven en potentiële klanten-konsumenten,' zo zegt Freddy Willockx, PTT-minister, in een interview met In-Direct, het maandblad van de Vlaamse Direct Marketing Vereniging. Willockx wil dat de deontologie inzake adressenbestanden véél verder zou gaan dan wat de direct mailers vandaag voorstellen.