Willy Claes: 'Ik heb Agusta niet bevoordeeld'

(tijd) - Gewezen minister van Economische Zaken Claes maakte gisteren aan de hand van het door de Cassatieonderzoekers samengestelde Agusta-dossier duidelijk dat hij de Italianen nooit wou bevoordelen. Uit de uiteenzetting van Claes bleek dat alle leden van het sociaal-economisch kernkabinet (CMCES) volledig op de hoogte waren van de dossiers, ook de laattijdige en niet geselecteerde aanvullingen inzake economische compensaties die zowel Agusta als Aérospatiale bij Economische Zaken had ingediend, met het oog op het binnenhalen van het helikoptercontract.Zowel Willy Claes, zijn voormalige kabinetschef Johan Delanghe als ex-minister van Landsverdediging Guy Coëme verzetten zich gisteren fel tegen de aantijgingen van Jean-Louis Mazy, de voormalige adjunct-kabinetschef van Guy Coëme. Mazy stelt ronduit dat Agusta tijdens de gunningsprocedure bevoordeeld werd. Hij baseert zijn stelling voornamelijk op het feit dat Agusta na een eerste behandeling van de dossiers door het sociaal-economisch kernkabinet op 25 november 1988 nog de mogelijkheid kreeg zijn offertes te verbeteren, daar waar deze gunst, volgens hem, niet voor Aérospatiale was weggelegd. Het CMCES van 9 december 1988 besliste definitief de levering van 46 helikopters voor de Belgische landmacht aan Agusta toe te kennen.