Willy Claes zal Cassatie inzage in dossier-Wathelet vragen

(tijd) - De advocaten van Willy Claes gaan het Hof van Cassatie vragen het zogenaamde dossier-bis dat Cassatie op 7 mei 1997 tegen Wathelet opende, bij het dossier Agusta-Dassault te voegen. Zij menen dat enkel dan hun cliënt een billijk proces kan krijgen, vermits het Hof nu enkel over een paar door procureur-generaal Eliane Liekendael geselecteerde stukken van het dossier-bis beschikt. Dit is één van de nieuwe procedurekwesties die Cassatie vandaag en de volgende dagen te verwerken krijgt.Ook de advocaten van Serge Dassault willen een volledigere inzage in het dossier-bis. Zij zeggen een onvolledige kopie te hebben van een brief over een ontmoeting Puelinckx-Dassault, die zakenadvocaat Alfons Puelinckx aan het gerecht overhandigd heeft. Toen de advocaten op de griffie van Cassatie vroegen om over de volledige brief te mogen beschikken, werd geantwoord dat dit niet kon omdat die in het dossier-bis zat.